ΛΥΠΟΥΜΑΙ κε ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΩ γιατί:

Θα μπορούσα να εξιστορήσω και άλλους ΑΝΤΙΑΘΛΟΥΣ σας. Και ένας μόνο από τους παραπάνω αρκεί. Ο κυριότερος όμως είναι ότι ΑΓΝΟΕΙΤΕ ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος που αρχίζει ως εξής: «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς». Προφανώς ο εγκέφαλος σας δεν το έχει εντοπίσει και αποτυπώσει! Και παρακάτω αναφέρει: «Άρθρo 3:… Συνεχίστε να διαβάζετε το ΛΥΠΟΥΜΑΙ κε ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΩ γιατί: