Επικοινωνία

Δημήτριος Μιχ. Γάκης

Dr. Δημήτριος Γάκης, MBBS, MD, FHelCS

Χειρουργός – Σύμβουλος Χειρουργικής, π. Διευθυντής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, π. Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής & Μεταμοσχεύσεων Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Ιδιωτικό Ιατρείο: Πηλίδη 8, Θεσσαλονίκη 55236, Ελλάς

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 6970.965.770

E-mail: dmgakis@gmail.com

Σύντομο βιογραφικό | Πλήρες βιογραφικό


Dr. DIMITRIOS GAKIS, MBBS, MD, FHelCS,
Consultant Surgeon
f. Director Dept Surgery and Transplantation
Aristotle University of Thessaloniki
GREECE

Private Practice: Pilidi 8, Thessaloniki 55236, Greece.

Tel. +30.6970965770, e-mail: dmgakis@gmail.com

Brief CV | Full CV

Κοινοποίησε στους φίλους σου: